Philippines  |  Real Estate Law

Legal Question

Asked on: 5/31/13, 11:03 pm

Ako po si Ruel Vertuddez ng Quezon..ako po ay my ari ng isang niyugan dito sa QUEZON AT last week ay pinasukat ko ito at kami ay nakasakop sa katabing niyugan... ilang buwan bago ko ito ipasukat ay ipinaputol nila ang mga puno nito at kasama ang puno na nasasakupan na namin mula ng ito ay ipasukat...pwede po ba namin itong pabayaran sa kanila:

Didn't find what you were looking for? Ask an Attorney!

Get answers from the top Attorneys
Ask Question

115 Answers given in the last few hours.

8662 Active attorneys ready to answer your question

Search Past Answers:
  Advanced Search