Legal Question in Real Estate Law in Philippines

maaari bang mabawi ng ibang mga anak ang pagkakabigay ng ina ng minanang lupa kung ito ay may title na ng pagkakabigay


Asked on 4/16/13, 5:00 pm

2 Answers from Attorneys

VOLTAIRE T. DUANO VOLTAIRE T. DUANO LAW OFFICE

Kulang kasi ang facts mo kaya hindi ito masasavgot ng maayos. Kung may ground siya para bawiin pwede.

Read more
Answered on 4/16/13, 7:58 pm


VOLTAIRE T. DUANO VOLTAIRE T. DUANO LAW OFFICE

Yes

Read more
Answered on 4/17/13, 6:36 am

Related Questions & Answers

More Real Estate and Real Property questions and answers in Philippines